diumenge, 22 de febrer de 2015

CONEIX el Partidor de la dotzena i el seu paper històric en la distribució de l'aigua en l'horta del paratge Els Molins

El PARTIDOR DE LA DOTZENA  és un element fonamental del regadiu històric de Monòver. Es va construir a mitjan segle XIX fruit dels litigis per l'aigua de la Sèquia major de Novelda al seu pas per Monòver. 

Perquè conegueu millor el paper que va jugar en la distribució de l'aigua de la Sèquia Major de Novelda, reproduïm aquí el treball sobre el *Partidor de la *Dotzena de Tomás Pérez Medina al llibre Arquitectures tradicionals de l’aigua a les Valls  del Vinalopó.  CEL, 2007 
   "La comunitat rural de Novelda s'abastava fonamentalment del cabalós brollador de I'Eixau, al terme d'Elda, i tenia construida una (larga Séquia Major que, aproximadament, durant 2 km travessa terres de Monóver per la partida del Molins abans d'arribar a I'espai irrigat noveldenc. El curs fluvial i la paral•lela Séquia Major de Novelda són considerades pels Ilauradors monovers com a font d'abastament per a regar els seus bancals. Aquest immemorial conflicte entre els veIns sobirans de la partida deis Molins de Monóver i la vila jussana de Novelda, desembocó en una resolució de l'Audiencia de Valencia del 26 de juny de 1851 per la qual una dotzena part de l'aigua circulant per la Séquia Major de Novelda pertany als propietaris de la partida deis Molins (AMM: Caixa 1655, exp. 4). Apuesta divisió proporcional de l'aigua substituí a les 5 tandes anuais (1 de gener,14 de febrer, l d'abril, 1de juliol i 1 d'octubre) que els Ilauradors de Monóver disFig.36b / 
Interior del partidor de la Dotzena on observem la divisio de l'aigua: a la dreta, fila d'aigua per al reg de la partida del Modos i a l'esquerra trestellador de la Séquia Major de Novelda. posaven des del segle XVI per a regar "els olivars del molí de moldre farina". L'actual edifici del partidor de la Dotzena es construí a les darreries del segle XIX (Hermosilla, 2007), amb maconeria als murs i rajoles cuites massisses als cantons. Les seues dimensions són de 3'85 metres per 3'90 els murs laterals i 3'45 per 2'40 l'alcada. La caseta-partidor está construida sobre la Séquia Major de Novelda, aigües amunt del molins fariners. A l'interior té els diferents partidors per a donar aigua als camps de la partida del Molins. Consta d'una séquia mare d'170 metres d'ample i a ambdós costats dues pressen de 14 centímetres cadascuna (una dotzena part), que alternativament donaven servei a les séquies de la partida monovera. A continuació la séquia mare passa per un tresteIlador de 1'55 m. El seu estat de conservació és acceptable, encara que el progressiu desús está provocant desperfectes."

Unicament és necessari substituir aquesta última frase per la següent:

ELS SEUS DIES ESTAN COMPTATS SI ELS SEUS PROPIETARIS NO DUEN A TERME UNA ACTUACIÓ URGENT DE RESTAURACIÓ:EL PARTIDOR ACTUALMENT: 
CONCERT LÍRIC “SALVEM EL CONVENT”

Quan dos associacions com Bergerac i Xinosa s'uneixen, el resultat no pot ser més que extraordinari. Les dues associacions, la primera d'elles nascuda a València amb l'objectiu d'apropar la lírica al gran públic, comptant amb professionals nacionals i internacionals en totes les disciplines de l'espectacle, i la segona de la localitat alacantina de Monòver que té com a objectiu reivindicar i defensar el seu patrimoni històric i artístic.

Diumenge passat 15 febrer 2015 van oferir un concert a l'església del convent dels caputxins de Monòver, amb un programa que va emocionar a tots els assistents que es van desplaçar de diferents llocs de la província.

Les veus de la soprano valenciana Vanessa Navarro, el tenor Ignacio Enzinas, Sergio Bologna baríton i el pianista Roberto Moretti van interpretar obres de Rossini, Puccini i Verdi entre d'altres. Obres d'alta exigència vocal que van ser ampliades per bisos i un plantejament didàctic del concert que va ser recorrent les anècdotes més curioses que van envoltar la composició d'algunes d'aquestes obres van fer que aquell gèlid matí d'hivern es transformés en una calorosa ovació del públic.


dilluns, 2 de febrer de 2015

OPERA I SARSUELA AL CONVENT

Xinosa és una associació de defensa del patrimoni i la cultura de Monòver , sense ànim de lucre i a la que un grapat de membres dediquem una part important del nostre temps lleure. Té entre els seus objectius principals posar en valor l’església del Convent dels Caputxins. Esta és l’única construcció que es conserva del que va ser el Convent de l’ordre dels caputxins construït cap a mitjans del s. XVIII. El moment de major esplendor que va viure aquest conjunt conventual va ser durant la segona meitat del s,XVIII, quan va esdevenir en seminari de missioners i va quedar sota la protecció del rei Carles III, fins que en 1835 l’ordre dels caputxins que el regentava va haver de marxar per motiu de la desamortització de certs béns eclesiàstics decretada per l’Estat. Avui en dia, a causa del seu estat de conservació, aquest temple d'inqüestionable valor artístic i cultural, corre el perill de ser irrecuperable, per la qual cosa volem des de Xinosa fer una crida d’atenció a les administracions, tant civil com eclesiàstica, i també al poble de Monòver, perquè no deixem caure un dels nostres referents patrimonials. L’estiu passat vam encetar les tasques de neteja per tal de poder obrir l’edifici al públic i mostrar el seu estat. Aprofitant l’ocasió vam organitzar un preciosíssim concert de clavicèmbal que de forma totalment altruista en va oferir el mestre d’orgue Joan Boronat. En eixe moment es va iniciar la recollida de fons per a començar les tasques de conservació de la teulada per tal d evitar la humitat i els clevills, que fa perillar tant l'arquitectura com les pintures de gran valor que té a les parets
Li van seguir, una conferència  de la Capella de Sant Josep impartida per Àlex Carrión, dins del Espai Enric Valor, una visita guiada als amics del Casino d'Elda guiada per Jonatan i Àlicia Cerdà i per Nadal la comissió de festes va decidir ubicar el Betlem al Convent i aprofitant l'avinentesa el grup de Llaüts, Madrigal ens va oferir un concert de Nadales i altres peces.
Ignazio Encinas
. Afortunadament el boca a boca ha fet que els monovers s’interessen per l’associació i el Convent i així ha segut com ens vam topetar amb l’associació Bergerac , també sense ànims de lucre i en defensa i interés per la difusió de l’Òpera . Totes dues associacions hem encetat una relació de suport mutu i de col·laboració amb la programació d’un concert d’Òpera d’alt nivell al Convent per al pròxim dia 15 de febrer a les 11.30 hores del matí. Els amics de Bergerac portaran a Beniganim als cantants Ignazio Encinas  , tenor, Sergio Bologna, baríton, Vanessa Navarro, soprano i ROBERTO MORETTI, Piano amb un programa d’Àries i duos d’Òpera i Sarsuela. 
Sergio Bologna 


Vanessa Navarro
Roberto MorettiPROGRAMA CONCERT
  BENIGANIM I MONÒVER
IGNAZIO ENCINAS, Tenor
SERGIO BOLOGNA, Baríton
VANESA NAVARRO, Soprano
ROBERTO MORETTI, Piano

I PART
Largo al factòtum. Rossini
Vesti la giubbba. Leoncavallo
Vals de Musetta. Puccini
Duo: Un di felice, eterea. Verdi
Di provenza il mare. Verdi
E lucevan le stelle. Puccini
Duo: Deh no parlate al misero. Verdi
Duo:Au fond du temple saint. Bizet
Oh mio bambino caro. Puccini.

II PART
Introducció al  piano
No me duele que se vaya . Guerrero
Amapola. Lacalle
No puede ser. Sorozabal
La primorosa. Jiménez
Granada. Lara
El día que me quieras .Gardel